Nhà đất

Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành 3 mặt bằng giá đất

07:55 | 10/08/2020

Chia sẻ

Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc giá đất liên tục tăng khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hình thành 3 mặt bằng giá đất.
Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành 3 mặt bằng giá đất - Ảnh 1.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành 3 mặt bằng giá đất. Việc giá đất liên tục tăng khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa: Nguyên Ngọc)

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, từ năm 2019 đến nay, tỉnh phát sinh nhiều khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có 78/94 trường hợp (chiếm 83%) khiếu nại liên quan đến giá đất.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hình thành 3 mặt bằng giá đất: Bảng giá của Nhà nước (áp dụng để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định tại khoản 2, Điều 114, Luật Đất đai 2013); bảng giá Nhà nước nhân hệ số điều chỉnh (Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành hàng năm, áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các thửa đất dưới 20 tỉ đồng) và giá đất cụ thể (bồi thường, xác định nghĩa vụ tài chính của dự án trên 20 tỉ đồng theo qui định tại khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai 2013)".

Theo nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, việc hình thành 3 mặt bằng giá làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án, bao gồm khảo sát giá, so sánh giá, thẩm định, phê duyệt,… và lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc này còn gây khó khăn cho chủ đầu tư trong quá trình xây dựng dự toán, xác định vốn đầu tư để đánh giá hiệu quả của dự án.

Mặt khác, khung giá đất nông nghiệp của Chính phủ đang áp dụng đối với khu vực Đông Nam Bộ tối đa là 300.000 đồng/m2. Nội dung này phát sinh bất cập khi xây dựng bảng giá đất cũng như hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư đô thị.

Điển hình như giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất đối với các tuyến đường Hạ Long, Thùy Vân, Bacu… thuộc TP Vũng Tàu hiện nay là 300.000 đồng/m2.

Tại cuộc họp thường kì tháng 7 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Nguyễn Lập cho biết: "Hiện nay, UBND cấp huyện đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất cụ thể để bồi thường sao cho phù hợp với giá thị trường.

Tuy nhiên, theo qui trình bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện tại thời điểm có thông báo thu hồi đất. Thời điểm khảo sát giá đất đến thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hộ dân từ 95-130 ngày làm việc.

Trong khi đó, giá thị trường thường diễn biến liên tục theo chiều hướng tăng, dẫn đến một số trường hợp giá đất cụ thể đã được phê duyệt không còn phù hợp tại thời điểm bồi thường, khiến công tác bồi thường gặp khó khăn, các dự án triển khai chậm…"

Ngọc Anh