|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ba dự án hạ tầng KCN tại Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Phúc được duyệt đầu tư

21:27 | 24/02/2021
Chia sẻ
Các dự án hạ tầng KCN này rộng gần 1.366 ha và có tổng mức đầu tư gần 3.470 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có quy mô gần 1.000 ha với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 749 tỷ đồng. Dự án này Công ty TNHH phát triển và đầu tư hạ tầng Trà Vinh làm chủ đầu tư và góp vốn hơn 112 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư, rộng 200 ha và tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Còn dự án đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 165,7 ha, được thực hiện tại xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án này do CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư và có tổng mức đầu tư 1.520 tỷ đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Phúc đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngọc Anh