Tài chính

ACB điều chỉnh giảm room nước ngoài xuống dưới 30%

15:54 | 13/08/2019

Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 1.663 triệu cổ phiếu. Trong đó 1.6621 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết và hơn 41 triệu cổ phiếu quĩ.

Theo thông báo từ Trung Tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam (VSD), tỉ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được điều chỉnh giảm từ 30% xuống 29,71% từ ngày 5/8.

Quyết định này được thực hiện căn cứ theo công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về cổ định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại ACB và đề nghị của ngân hàng.

Sau khi thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 1.663 triệu cổ phiếu. Trong đó 1.6621 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết và hơn 41 triệu cổ phiếu quĩ.

Trong danh sách cổ đông lớn ngân hàng vừa công bố, có thể nhận thấy nhiều cái tên của các quĩ ngoại với tổng sở hữu hơn 374 triệu cổ phiếu, tương đương 30,02% số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng.

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn của ACB tại cuối tháng 6/2019

Screen Shot 2019-08-13 at 15

Nguồn: ACB


Trúc Minh