|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở cho 9 đối tượng lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7

07:22 | 21/02/2023
Chia sẻ
Theo dự thảo Nghị định mà Bộ Nội vụ vừa đưa ra, từ ngày 1/7 lương cơ sở sẽ được tăng thêm khoảng 20% lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ vừa đưa ra dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó nội dung chính là từ ngày 1/7 sẽ tăng lương cơ sở thêm khoảng 20% lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, nếu so với lương tối thiểu vùng của lao động làm việc trong doanh nghiệp thì mức 1,49 triệu đồng/tháng mới đạt 37,89% (lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 là hơn 3,9 triệu đồng/tháng).

Hai năm qua, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, đặc biệt là đại dịch COVID-19, cán bộ, công chức, viên chức không được tăng lương nên gặp nhiều khó khăn.

Với mức tăng khoảng 20%, từ ngày 1/7, những người lao động tốt nghiệp đại học, vừa ra trường hiện đang có hệ số 2,34 sẽ nhận lương cơ bản 4,212 triệu đồng/tháng, cao hơn 726 nghìn đồng/tháng so với quy định cũ.

Với những người lao động hệ số cao hơn, mức tăng có thể từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng/tháng.

 

Bộ Nội vụ cho biết, 9 đối tượng sẽ được tăng lương, phụ cấp theo quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng dùng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

 

Hạ An

Vai trò công ty chứng khoán đang bị bỏ ngỏ khi cung cấp dịch vụ copy trade?
Giao dịch sao chép (copy trade) được kỳ vọng là giải pháp hữu ích với những nhà đầu tư, đặc biệt là người mới tham gia thị trường. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, vai trò của công ty chứng khoán vẫn là dấu hỏi.