Hàng hóa

6 tháng đầu năm, Viêt Nam có 22 mặt hàng xuất khẩu tỉ USD

10:06 | 11/07/2020

Chia sẻ

22 mặt hàng này chiếm 86,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 4 mặt hàng đạt trên 10 tỉ USD, chiếm 52,7% gồm điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện, dệt may và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỉ USD, giảm hơn 1% so với cùng năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,38 tỉ USD, tăng 11,7%, chiếm 34,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,83 tỉ USD, giảm 6,7%, chiếm 65,9%.

Trong 6 tháng đầu năm có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 86,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 52,7%).

Trong đó điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 21,5 tỉ USD, chiếm 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 8,4% so với cùng năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,3 tỉ USD, tăng 24,2%; hàng dệt may đạt 12,8 tỉ USD, giảm 15,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 10,3 tỉ USD, tăng 25,2%; giày dép đạt 8,1 tỉ USD, giảm 6,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5 tỉ USD, tăng 2,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,8 tỉ USD, giảm 11,1%; thủy sản đạt 3,6 tỉ USD, giảm 8,3%. 

Nhìn chung, tỉ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 91,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 70,4%; giày dép chiếm 77,8%; hàng dệt may 58%. 

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 6 tháng đầu năm nay giảm so với cùng năm trước như rau quả đạt 1,8 tỉ USD, giảm 11,4%; cao su đạt 606 triệu USD, giảm 27,8% (lượng giảm 25,7%); hạt tiêu đạt 365 triệu USD, giảm hơn19% (lượng giảm gần 3%). 

Trong khi đó các mặt hàng gạo, cà phê và hạt điều tăng cả lượng và giá trị, gạo đạt 1,7 tỉ USD, tăng 19,3% (lượng tăng 5,6%); cà phê đạt 1,6 tỉ USD, tăng 2,5% (lượng tăng 3,7%); hạt điều đạt 1,5 tỉ USD, tăng 0,7% (lượng tăng 16,6%)

Như Huỳnh