Doanh nghiệp

27/4, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017

09:40 | 22/03/2017

Chia sẻ

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 27/4 tại Hà Nội. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 29/3.
tap doan bao viet to chuc dai hoi co dong 2017
Tập đoàn Bảo Việt (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn sẽ báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2016 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2017. Đồng thời, đại hội cũng sẽ quyết định hình thức phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và 2017; tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ của Tập đoàn và chuyển địa điểm trụ sở mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Tập đoàn bao gồm 6 công ty con, 8 công ty liên kết (trong đó tập đoàn sở hữu 49,52% vốn của Ngân hàng Bào Việt) và 1 công ty liên doanh.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của BVH đạt 73.078 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015. Doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt 18.978 tỷ đồng tăng 24%, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 599 tỷ đồng, tăng 68%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.391 tỷ đồng tăng 18%. Cổ tức 2015 đã được chi trả bằng tiền mặt trong năm qua với tỷ lệ 8%.

Ngoài ra, BVH cũng hoàn tất về việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh.

tap doan bao viet to chuc dai hoi co dong 2017 Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu VNR

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 12/4.

tap doan bao viet to chuc dai hoi co dong 2017 Bảo Việt: Năm 2016 lãi hơn 1.390 tỷ, đem 1.300 tỷ gửi ngân hàng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho biết, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh ...

tap doan bao viet to chuc dai hoi co dong 2017 Bảo Việt Nhân thọ lập thêm 5 công ty, tăng vốn lên 2.500 tỷ

Bảo Việt Nhân thọ thành lập thêm 5 công ty thành viên, tăng vốn điều lệ trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ có ...

Diệp Bình