Doanh nghiệp

10 tháng, PVN lãi 26,5 nghìn tỉ đồng

13:54 | 27/11/2019

Chia sẻ

Trong 10 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVN lần lượt đạt 627.700 tỉ đồng và 26.500 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Đại biểu người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam diễn ra vào ngày 26/11 vừa qua, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Năm 2019 là năm thứ tư PVN thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Đại diện PVN cho biết, tính đến ngày 31/10/2019, PVN đạt gần 627.700 tỉ đồng doanh thu và 26.500 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt vượt 2,5% và 7,3% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, gia tăng trữ lượng dầu khí của tập đoàn cũng vượt 4% kế hoạch khi đạt 13 triệu tấn qui dầu, tăng 1 tiệu tấn qui dầu so với cùng kì. PVN đã nộp ngân sách Nhà 87.500 tỉ đồng, ứng với 100% kế hoạch năm.

Ngoài ra, đại diện PVN cũng cho rằng Tập đoàn đang thực hiện đúng theo chủ trương được phê duyệt đối với công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn và cổ phần hóa các đơn vị thành viên.

Ngọc Anh