Chứng khoán

Xử phạt Chứng khoán SmartInvest với 5 vi phạm: qui định kí quĩ, nhân viên chưa có đủ chứng chỉ, không lưu trữ đầy đủ hồ sơ...

22:40 | 20/01/2020

Chia sẻ

Tổng số tiền xử phạt Chứng khoán SmartInvest với 5 vi phạm trên là 365 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông tin về việc xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với hàng loạt sai phạm.

Thứ nhất, Chứng khoán SmartInvest bị phạt tiền 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Thứ hai, UBCK phạt tiền 100 triệu đồng công ty chứng khoán này do vi phạm quy định về giao dịch ký quĩ chứng khoán. Đến ngày 9/1, công ty có báo cáo khắc phục vi phạm về giao dịch ký quĩ.

Thứ ba, công ty bị phạt tiền 50 triệu đồng với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo báo cáo của Chứng khoán SmartInvest, đến ngày 9/1 công ty đã có đủ số lượng người hành nghề theo qui định.

Thứ tư, với lỗi không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 9/1, công ty đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng qui định.

Cuối cùng, Chứng khoán SmartInvest bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn. Đến ngày 9/1, công ty rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các qui định của pháp luật để thực hiện báo cáo đúng qui định.

Như vậy, với hàng loạt sai phạm như trên, Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt tổng cộng 365 triệu đồng.

Phan Quân