Tài chính

Xử lý nghiêm nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

20:41 | 29/06/2021

Chia sẻ

NHNN chi nhánh TP HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định.

Theo Báo Người Lao Động, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM mới đây đã có văn bản gửi các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn về một số vấn đề trong hoạt động thời gian qua.

Một trong những yêu cầu của NHNN chi nhánh TP HCM đối với các ngân hàng thương mại đó là phải bảo đảm việc phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định, không ép khách hàng mua bảo hiểm nếu không thật sự cần thiết khi cấp tín dụng.

Việc "bán bia kèm lạc" của nhân viên ngân hàng không phải là một điều quá xa lạ và cũng không phải chỉ tại địa bàn TP HCM. Không ít trường hợp khách hàng đã phản ánh về việc cán bộ ngân hàng yêu cầu mua những bảo hiểm không cần thiết để được cấp tín dụng hoặc vay với lãi suất thấp hơn.

Theo NHNN chi nhánh TP HCM: "Phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm, cần đặc biệt lưu ý về các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm".

Để bảo đảm an toàn hoạt động, NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; thực hiện nghiêm các chỉ đạo về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm. 

Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định.

Trước đó, NHNN đã ra Văn bản số 7928 quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm gửi đến các ngân hàng. Một nội dung quan trọng được NHNN nhấn mạnh là các ngân không được gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngoài ra, việc chào bán, giải thích điều khoản, điều kiện của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng mua bảo hiểm của ngân hàng cũng phải tuân thủ quy định pháp luật, nhằm giúp khách hàng hiểu đúng, đủ quyền và lợi ích của mình cũng như các điều kiện, điều khoản thanh toán của bảo hiểm.

Với nhân viên ngân hàng, NHNN yêu cầu các ngân hàng phải tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Trong đó phải đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm.

Lê Huy