|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Sân bay Long Thành: Mời thầu 4 gói thầu xây lắp

17:58 | 10/03/2020
Chia sẻ
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (bên mời thầu) vừa phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các gói thầu có tổng giá hơn 380 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thu hút sự quan tâm của dư luận và đông đảo nhà thầu.

Ngày 6 và 7/3/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phát hành E-HSMT 4 gói thầu gồm: Gói thầu số 11 (xây dựng) Tuyến thoát nước từ trạm xử lý nước thải dọc theo lô cao su ra suối Ông Quế; Gói thầu số 13 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường D1 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng - viễn thông; Gói thầu số 15 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường D18 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng - viễn thông; Gói thầu số 17 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường N23 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng - viễn thông.

Trong đó, thời gian phát hành E-HSMT Gói thầu số 11 từ ngày 6/3 - 26/3/2020; Gói thầu số 13, Gói thầu số 15 và Gói thầu số 17 từ ngày 7/3 - 27 và 28/3/2020. 

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 11 có giá gói thầu là 96,869 tỷ đồng; Gói thầu số 13 có giá gói thầu là 87,766 tỷ đồng; Gói thầu số 15 có giá gói thầu là 82,294 tỷ đồng; Gói thầu số 17 có giá gói thầu là 113,995 tỷ đồng.

Dự án thành phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt với tổng mức đầu tư 2.488,643 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án gồm 13 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu xây lắp chính; 5 gói thầu dịch vụ phi tư vấn và 3 gói thầu tư vấn.

Trước đó, vào tháng 8/2019, Bên mời thầu đã thông báo mời thầu 9 gói thầu tư vấn khác thuộc Dự án. Đến nay, các gói thầu này đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo E-HSMT Gói thầu số 11, nhà thầu phải đáp ứng tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm như: Có doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 145,304 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây; đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho Gói thầu là 29,060 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, E-HSMT yêu cầu, nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 67,609 tỷ đồng; với số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 1, trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 67,609 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng 67,609 tỷ đồng.

E-HSMT yêu cầu, hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - cấp I trở lên, trong đó có hạng mục công trình tuyến thoát nước bằng bê tông cốt thép, có tiết diện 16 m², có sử dụng cừ larsen để bảo vệ an toàn khi thi công, có hạng mục tái lập đường giao thông. 

Trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp bản phô tô chứng thực các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Bên mời thầu cho biết, yêu cầu về hợp đồng tương tự “là hợp đồng đã thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - cấp I trở lên” là tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Dự án, gói thầu. 

Do đó, nếu nhà thầu chỉ có hợp đồng tương tự thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng không có hạng mục thoát nước cấp I thì sẽ không đạt tiêu chí về hợp đồng tương tự được E-HSMT đưa ra.

Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, hợp đồng tương tự là “công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - cấp I trở lên” cũng là một trong những tiêu chí mà nhà thầu phải đáp ứng tại E-HSMT của Gói thầu số 13, Gói thầu số 15 và Gói thầu số 17. 

Các gói thầu hạ tầng kỹ thuật này có liên quan tới các hạng mục đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng - viễn thông, nên ngoài tiêu chí về công trình thoát nước, hợp đồng tương tự phải đáp ứng thêm các tiêu chí về công trình giao thông đường bộ (có các hạng mục vỉa hè, điện chiếu sáng).

Hải Bình