|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vốn trái phiếu chính phủ

Ngày càng siết chặt đầu tư công

Ngày càng siết chặt đầu tư công

Bộ Tài chính nhận nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tại 4 bộ và 61 địa phương giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016, theo một Quyết định của Thủ tướng vừa được ban hành.
Thời sự -22:45 | 16/03/2018
Giao hơn 372.000 tỷ vốn đầu tư ngân sách năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế

Giao hơn 372.000 tỷ vốn đầu tư ngân sách năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các bộ ngành, địa phương và tập đoàn kinh tế.
Thời sự -16:41 | 21/01/2018
UBTVQH xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016

UBTVQH xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016

Tại phiên họp UBTVQH thứ 19 bắt đầu từ chiều nay (11/12), UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016.
Thời sự -11:00 | 11/12/2017

vốn trái phiếu chính phủ