Chứng khoán

VND muốn mua thêm 850,000 cp PTI

21:20 | 28/08/2017

Chia sẻ

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) đăng ký mua 850,000 cp Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI).
vnd muon mua them 850000 cp pti
Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (Nguồn: PTI)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán VNDIRECT

- Mã chứng khoán: PTI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,166,005 CP (tỷ lệ 17.62%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Minh Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 850,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/08/2017 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2017.

vnd muon mua them 850000 cp pti PTI sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Tổng số tiền PTI sẽ thực hiện chi trả trong đợt này ước khoảng 96,5 tỷ đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ...

vnd muon mua them 850000 cp pti Công bố các khoản đầu tư kém hiệu quả của SCIC, PTI, PVI, Bảo Minh, PJICO

SCIC, PTI, Bảo Minh, PVI, PJICO và Agribank là những cái tên được Kiểm toán Nhà nước nhắc đến với hàng loạt những khoản đầu ...

vnd muon mua them 850000 cp pti Chi phí nhân viên tăng, lãi quý I của PTI 'teo tóp' gần 30%

Lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ đạt mức 33,5 tỷ đồng, giảm 27% so với con số cùng kỳ năm trước do chi phí ...

Thái Hương