|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vĩnh Hoàn sắp phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức

10:41 | 05/12/2023
Chia sẻ
Sau đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ tăng tương ứng từ 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa thông qua việc phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện quyền 20% (tức cổ đông sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.

Ngày 9/11, Vĩnh Hoàn đã hoàn tất phát hành gần 3,67 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, nâng số cổ phiếu lưu hành lên hơn 187 triệu đơn vị.

Như vậy sau đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ tăng tương ứng từ 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Vĩnh Hoàn đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp). Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 của Vĩnh Hoàn là 40%, đúng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Việc chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây khi năm ngoái, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế tăng tới 82% so với cùng kỳ lên mức 2.014 tỷ đồng. Đây cũng mức cao kỷ lục của công ty và là năm đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ. 

Nguồn: Tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty. 

Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 1.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 49,4% so với thực hiện năm 2022. Công ty cho biết nhu cầu phi lê cá thấp trên thị trường toàn cầu và giá thức ăn chăn nuôi tăng làm ảnh hưởng lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2023 - 2024. 

Tính chung 10 tháng đầu năm, doanh thu Vĩnh Hoàn ước đạt 8.391 tỷ đồng, giảm khoảng 29% so với cùng kỳ và thực hiện được 73% kế hoạch năm đặt ra.

Minh Hằng