Chứng khoán

VinaFood II bị hạn chế giao dịch

16:12 | 08/08/2019

Chia sẻ

Cổ phiếu VinaFood II hiện đang giao dịch trên thị trường UPCoM với thanh khoản nhỏ giọt vài ngàn đơn vị mỗi phiên.
vina

VinaFood vi phạm quy định về công bố thông tin họp ĐHĐCĐ

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Lương thực Miền Nam (VinaFood II - Mã: VSF).

Cụ thể, toàn bộ cổ phiếu của VSF sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu tư ngày 9/8. Nguyên nhân, do VinaFood II không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị ngừng giao dịch. 

Trước đó, VinaFood II cùng 11 công ty trên UPCoM đã bị HNX dừng giao dịch 3 phiên từ 6/8 - 8/8 do các doanh nghiệp này đã không công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ năm 2019 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Hiện VinaFood II vẫn là công ty do Nhà nước sở hữu 51,43%, Tập đoàn T&T là cổ đông chiến lược sở hữu 25% vốn điều lệ, còn lại là cổ đông khác. 

Theo kế hoạch ban đầu công bố, đại hội đồng cổ đông của VinaFood II dự kiến được tổ chức vào ngày 31/7, tuy nhiên sau đó bị hoãn lại vào giờ chót với lý do hoàn thiện nội dung họp và nhân sự cao cấp. 

Trong năm nay, VinaFood II đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 21.287 tỉ đồng, tăng trưởng 19%; kế hoạch lợi nhuận trước thuế 53 tỉ đồng.

Kế hoạch doanh thu của công ty mẹ 13.827 tỉ đồng, tăng 21% và lợi nhuận trước thuế 51 tỉ đồng. Trong đó, sản lượng lúa gạo bán ra kế hoạch đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5%; bột mì bán ra 35.000 tấn, tăng 11%; thực phẩm chế biến 310 tấn, tăng 8%... Kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến 320 triệu USD. 

Trong số các tờ trình của VinaFood II trình lên đại hội đồng cổ đông năm nay, đáng chú ý là việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản; đại lý kinh doanh xăng, dầu; bán lẻ xăng, dầu, mỡ bôi trơn; và hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ. 

Xin bổ sung và sửa đổi điều lệ tại một số điểm về thời gian lập danh sách dự họp ĐHĐCĐ và thời gian gửi thông báo mời họp. 

Một tờ trình quan trọng khác là việc xin ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ gồm các hợp đồng giao dịch với các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Cụ thể các đối tượng này bao gồm: cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan; Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan…

Hợp đồng giao dịch với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGĐ, người điều hành và các cá nhân tổ chức có liên quan… có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đông A