Doanh nghiệp

Vietnam Airlines hạ kế hoạch doanh thu cả năm hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hàng loạt chỉ tiêu khác

18:58 | 20/08/2019

Chia sẻ

Ít ngày sau khi công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines công bố thêm kế hoạch kinh doanh mới, điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch cũ.

Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) vừa ra nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Mục đích điều chỉnh là để "phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động; đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động".

Cụ thể, chỉ tiêu số khách vận chuyển được điều chỉnh giảm 6%, chỉ tiêu hàng hóa vận chuyển giảm 4,4%. Mục tiêu doanh thu hợp nhất giảm hơn 7.100 tỉ đồng còn 104.593 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ giảm 6,4%.

Chỉ tiêu

Kế hoạch cũ

Kế hoạch mới

Chênh lệch (tuyệt đối)

Chênh lệch (%)

Khách vận chuyển (triệu khách)

24,9

23,4

-1,5

-6,0%

Khách luân chuyển (tỉ khách.km)

40,6

38,4

-2,2

-5,4%

Hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)

373,5

357

-16,5

-4,4%

Hàng hóa luân chuyển (nghìn tấn.km)

1.059,7

1.030,3

-29,4

-2,8%

Doanh thu hợp nhất (tỉ đồng)

111.729

104.593

-7136

-6,4%

Doanh thu công ty mẹ (tỉ đồng)

82.520

78.313

-4207

-5,1%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỉ đồng)

3.362

Không đổi

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỉ đồng)

2.680

Không đổi

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 49.676 tỉ đồng, tăng 4,5% so với cùng kì 2018; lãi trước thuế 1.786 tỉ đồng, giảm 5,3%.

So với kế hoạch doanh thu cũ (111.729 tỉ đồng), Vietnam Airlines thực hiện 44,5% sau 6 tháng. So với kế hoạch mới vừa được công bố, Vietnam Airlines đã thực hiện 47,5%. 

Về phần lợi nhuận trước thuế, công ty đã thực hiện 53% kế hoạch cả năm.

Cuối tuần trước, Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm nay. Các chỉ tiêu chính được giữ nguyên so với báo cáo chưa soát xét. Tuy nhiên đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc hạch toán chênh lệch tỷ giá.

Cụ thể, theo tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Vietnam Airlines đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái với số tiền khoảng 170 tỉ đồng dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019.

Deloitte cho rằng việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 cũng như Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Theo Deloitte, nếu Vietnam Airlines ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các qui định hiện hành, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính sẽ giảm tương ứng 170 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ tăng 136 tỉ đồng.

Trong các năm 2016, 2017, 2018, Vietnam Airlines cũng trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá tương tự như trên và cũng bị tổ chức kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Kiên Dương