Hàng hóa

Việt Nam tiếp tục nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 7

09:57 | 29/07/2021

Chia sẻ

Tháng 7, ước tính Việt Nam nhập siêu 1,7 tỷ USD. Lũy kế 7 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,7 tỷ USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,7 tỷ USD. Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam ghi nhận nhập siêu.

Ước tính tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 185 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước

Trong 7 tháng năm 2021 có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58%).

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 53,6 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.  Tiếp đến là Trung Quốc đạt 29 tỷ USD, tăng 24%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 29 tỷ USD, tăng 4% so với tháng 6. 

Tính chung 7 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 188 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước

Trong 7 tháng năm 2021 có 31 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62,3 tỷ USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 7, ước tính Việt Nam nhập siêu 1,7 tỷ USD. Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam ghi nhận nhập siêu. Lũy kế 7 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,7 tỷ USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,7 tỷ USD.

H.Mĩ