|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết, chứng chỉ quỹ đại chúng có thể chia sẻ áp lực vốn tín dụng

20:22 | 17/06/2022
Chia sẻ
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), nguồn vốn bảo hiểm cũng là một nguồn vốn xã hội hoá rất lớn, nhất là nguồn vốn nhàn rỗi bảo hiểm nhân thọ (thường có độ dài hàng chục năm hoặc lâu hơn) cần được khai thác, sử dụng hiệu quả để bổ sung thêm một nguồn vốn đầu tư xã hội hoá cho nền kinh tế, góp phần chia sẻ bớt áp lực cho các tổ chức tín dụng.

Do vậy, ông Châu cho rằng việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ của quỹ đại chúng là quyết định rất đúng, rất trúng phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

"Thực hiện khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ vừa cung ứng thêm một nguồn vốn xã hội hoá từ nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp bảo hiểm cho những doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán là các doanh nghiệp có tính minh bạch cao và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, vừa tạo được kênh đầu tư cho doanh nghiệp bảo hiểm, vừa hạn chế rủi ro trong đầu tư cho chính doanh nghiệp bảo hiểm và vừa góp phần chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế của các tổ chức tín dụng", Chủ tịch HoREA đánh giá.

Trước đó vào sáng ngày 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư bất động sản, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng.

Đồng thời, các doanh nghiệp bao hiểm cũng không được đầu tư kinh doanh trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản, trừ trường hợp mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ.

Các công ty bảo hiểm cũng không được cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm được nắm giữ bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản. Tuy nhiên, việc nắm giữ này chỉ được kéo dài tối đa ba năm, sau đó doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành chuyển nhượng hoặc thanh lý bất động sản.

Bên cạnh quy định về việc đầu tư bất động sản, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) cũng quy định các doanh nghiệp bảo hiểm không được đi vay để đầu tư chứng khoán; không đầu tư vào kim loại quý, đá quý; không đầu tư chứng khoán phái sinh hoặc hợp đồng phái sinh, trừ trường hợp chứng khoán phái sinh niêm yết nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm.

Các doanh nghiệp này cũng không được thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, trừ việc thành lập, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài.

Ngoài các quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, các quy định mới trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) cũng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được dùng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu hụt tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngọc Anh