|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vicostone dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế từ tập đoàn mẹ

10:58 | 07/04/2017
Chia sẻ
Tổng giá trị VCS dự kiến nhận chuyển nhượng là 50 tỷ đồng tương đương toàn bộ vốn điều lệ của Phenikaa Huế. Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến trong năm 2017 hoặc 2018 do HĐQT quyết. 

Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp (Vicostone - Mã: VCS) đã công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2017, VCS dự kiến doanh thu đạt 4.310,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.000 tỷ đồng tăng lần lượt 32% và 22% so với năm 2016.

Trong tờ trình, VCS cũng trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành dự kiến là từ 20% - 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017.

Ngoài ra, VCS cũng trình phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế. Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của VCS sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế cho VCS.

Lý do đưa ra là theo định hướng chung của tập đoàn Phenikaa, VCS sẽ là đầu mối cung cấp nguồn nguyên liệu cho các công ty trong tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VCS sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

Tổng giá trị VCS dự kiến nhận chuyển nhượng là 50 tỷ đồng tương đương toàn bộ vốn điều lệ của Phenikaa Huế. Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến trong năm 2017 hoặc 2018 do HĐQT quyết.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, VCS thông qua phương án phát hành tối đa 2,1 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với mức giá chào bán bằng mệnh giá và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện. Trong đại hội tới, VCS cũng xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh thời gian phát hành ESOP, thời gian phát hành dự kiến trong năm 2017 hoặc 2018 do HĐQT quyết định.

VCS trình cổ đông việc bổ sung ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ và hoạt động hỗ tợ dịch vụ tài chính (Dịch vụ mua bán nợ). Bên cạnh đó VCS cũng quyết định đổi tên Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS thành Công ty Cổ phần VICOSTONE.

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của VCS đạt 3.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 813,76 tỷ đồng tăng lần lượt 22,43% và 69,81% so với năm 2015.

Với kết quả kinh doanh trên, VCS chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 40% tương đương khoảng 190,8 tỷ đồng. VCS cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ khoảng 13,21%. Nguồn tiền phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 xấp xỉ 70 tỷ đồng. Số cổ tức này đã được tạm ứng hết trong năm cho cổ đông trong 3 đợt.

VCS dự định dành khoảng 20,4 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, hơn 27 tỷ đồng trích quỹ đầu tư và phát triển. Sau khi trích thưởng ban điều hành, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của VCS là gần 735 tỷ đồng.

vcs du kien nhan chuyen nhuong toan bo von gop tai phenikaa hue tu tap doan me Vicostone bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc 8X

Ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1981 sẽ đảm nhận chức danh này trong vòng 3 năm, kể từ ngày 15/12. Với quyết định này, ...

vcs du kien nhan chuyen nhuong toan bo von gop tai phenikaa hue tu tap doan me NTP, VCS, VHC được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap

Rổ Frontier Markets Small Cap Indexes thêm 13 mã trong đó có 3 mã từ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kiều Chinh