|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VEAM sắp chi gần 6.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

15:44 | 19/10/2022
Chia sẻ
Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất của VEAM có thể nhận về 5.279 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức vào tháng 11.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM - Mã: VEA) chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 44,937% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.493,7 đồng).

Ngày 31/10 là ngày thanh toán cuối cùng, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10. Ngày thanh toán là 30/11.

Với hơn 1,32 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM cần chi 5.968 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Bộ Công Thương nắm 88,47% vốn tại VEAM có thể nhận về 5.279 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên VEAM trả cổ tức với tỷ lệ tiền mặt cao. Năm 2020, tỷ lệ là 54,527%, năm 2019 là 52,529%, năm 2018 38,84%.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, VEAM ghi nhận doanh thu thuần là 2.248 tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ, đạt 23% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 3.222 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VEAM là 28.092 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là là 14.576 tỷ đồng. Cuối quý II, vốn chủ sở hữu của VEAM đạt 26.790 tỷ đồng bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 13.310 tỷ đồng.

VEAM tiền thân là Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Công thương được thành lập năm 1990. Năm 2017, VEAM chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP.

Hoạt động kinh doanh chính của VEAM là sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; Sản xuất xe có động cơ, ô tô, xe máy; Sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ...

Tại ngày 30/6, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 13.288 tỷ đồng.

Lâm Anh