|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vàng SJC

Giá vàng SJC hôm nay (19/3) vẫn đồng loạt giảm, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (19/3) vẫn đồng loạt giảm, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (19/3) duy trì đà giảm tại tất cả cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng lên 22.455 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:54 | 19/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (17/3) tiếp tục giảm nhẹ 10.000 - 40.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay (17/3) tiếp tục giảm nhẹ 10.000 - 40.000 đồng/lượng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (17/3) ghi nhận ngày giảm thứ 2 liên tiếp tại một số cửa hàng được khảo sát. 
Hàng hóa -09:03 | 17/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (16/3) đồng loạt giảm, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (16/3) đồng loạt giảm, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (16/3) đồng loạt giảm tại tất cả cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng lên 22.445 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:58 | 16/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (15/3) đồng loạt tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm ‘bất động’

Giá vàng SJC hôm nay (15/3) đồng loạt tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm ‘bất động’

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (15/3) đồng loạt tăng nhẹ tại tất cả cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm hôm nay đứng yên ở 22.440 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:55 | 15/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (14/3) tăng, tỷ giá trung tâm giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp

Giá vàng SJC hôm nay (14/3) tăng, tỷ giá trung tâm giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (14/3) tăng tại hầu hết các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm thêm 10 đồng xuống còn 22.440 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:57 | 14/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (13/3) biến động trái chiều, tỷ giá trung tâm quay đầu giảm mạnh

Giá vàng SJC hôm nay (13/3) biến động trái chiều, tỷ giá trung tâm quay đầu giảm mạnh

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (13/3) biến động trái chiều tại một số cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm mạnh 11 đồng xuống còn 22.450 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:55 | 13/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (12/3) giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (12/3) giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (12/3) quay đầu giảm nhẹ tại một số cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm tăng thêm 5 đồng lên 22.461 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -09:00 | 12/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (10/3) quay đầu tăng sau 2 ngày giảm liên tiếp

Giá vàng SJC hôm nay (10/3) quay đầu tăng sau 2 ngày giảm liên tiếp

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (10/3) quay đầu tăng nhẹ tại tất cả cửa hàng được khảo sát sau hai ngày giảm liên tiếp trước đó.
Hàng hóa -08:59 | 10/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (9/3) có nơi giảm đến 100.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Giá vàng SJC hôm nay (9/3) có nơi giảm đến 100.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (9/3) tiếp tục đà giảm tại tất cả các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm quay đầu tăng 13 đồng lên 22.456 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:58 | 09/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (8/3) đồng loạt giảm dù rơi vào ngày Quốc tế Phụ nữ

Giá vàng SJC hôm nay (8/3) đồng loạt giảm dù rơi vào ngày Quốc tế Phụ nữ

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (8/3) cùng quay đầu giảm tại tất cả các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng xuống còn 22.443 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -09:01 | 08/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (7/3) đồng loạt tăng khá mạnh, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (7/3) đồng loạt tăng khá mạnh, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (7/3) quay đầu tăng khá mạnh tại tất cả các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống 22.453 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:58 | 07/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (6/3) quay đầu giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm ‘bất động’

Giá vàng SJC hôm nay (6/3) quay đầu giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm ‘bất động’

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (6/3) quay đầu giảm nhẹ tại tất cả các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm hôm nay đứng yên ở 22.458 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:54 | 06/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (5/3) đồng loạt tăng, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (5/3) đồng loạt tăng, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (5/3) đồng loạt tăng tại tất cả các cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng xuống 22.458 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:54 | 05/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (3/3): Duy trì ngày tăng thứ 2 liên tiếp

Giá vàng SJC hôm nay (3/3): Duy trì ngày tăng thứ 2 liên tiếp

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (3/3) tăng không đồng đều tại các cửa hàng được khảo sát .
Hàng hóa -08:59 | 03/03/2018
Giá vàng SJC hôm nay (2/3) quay đầu tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Giá vàng SJC hôm nay (2/3) quay đầu tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay (2/3) quay đầu tăng nhẹ tại một số cửa hàng được khảo sát. Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống 22.468 đồng đổi 1 USD.
Tài chính -08:56 | 02/03/2018
Cuộc chiến tỷ giá năm ngoái khó lặp lại, năm nay NHNN ở thế chủ động hơn rất nhiều
Theo các chuyên gia, nguy cơ tỷ giá cuối năm từ việc Fed tăng lãi suất là có song bối cảnh năm nay rất khác, tỷ giá được nhiều yếu tố hỗ trợ và NHNN đã có sự chuẩn bị để đối phó với tình hình.