|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCKNN chấn chỉnh hoạt động huy động vốn của công ty chứng khoán

15:10 | 20/12/2023
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán sau khi thanh kiểm tra.

Thông qua trang thông tin điện tử (website) hoặc ứng dụng (app) hoặc ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng, một số CTCK thỏa thuận cho phép khách hàng/nhà đầu tư được hưởng/hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch. Hoạt động này có thể khiến khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, một số CTCK thực hiện thỏa thuận/ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại (NHTM), trong hợp đồng mẫu có nội dung NHTM được quyền trích tiền từ tài khoản thanh toán của CTCK để thu hồi nợ trong trường hợp CTCK không trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng.

"Thỏa thuận này có thể gây hiểu nhầm việc trích tiền từ tài khoản thanh toán của CTCK, bao gồm tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên CTCK mở tại ngân hàng", văn bản UBCK nêu.

Do đó, để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của CTCK và thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu CTCK tuần thủ nghiêm quy định liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ. CTCK không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.

CTCK không được thỏa thuận/ký kết hợp đồng tín dụng với NHTM có nội dung gây hiểu nhầm về tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên CTCK tại NHTM. CTCK phải đảm bảo khả năng thanh toán, chi tiền, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Trường hợp CTCK đã có hoạt động cho phép khách hàng/nhà đầu tư được hưởng/hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch phải dừng ngay việc thỏa thuận/ký mới và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

CTCK báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán về UBCKNN trước 30/12/2023, đồng thời định kỳ hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện cho tới khi tất toán toàn bộ.

Xuân Nghĩa