Chứng khoán

UBCK xử phạt cổ đông lớn Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, Sông Đà 12 vì chậm báo cáo giao dịch

16:27 | 25/10/2019

Chia sẻ

Theo đó, hai cổ đông lớn của Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang và Sông Đà 12 bị UBCBCK xử phạt tổng cộng 155 triệu đồng.

Mới đây,  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt ông vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Sơn, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Mã: LGL). Cụ thể, ngày 27/3/2018, ông Nguyễn Văn Sơn mua 60.000 cổ phiếu LGL, tăng khối lượng sở hữu từ 1.726.545 cp (chiếm tỉ lệ 4,90%) lên 1.786.545 cp (chiếm tỉ lệ 5,58%) và trở thành cổ đông lớn. 

Tuy nhiên, ông Sơn không báo cáo về giao dịch cổ phiếu cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM khi trở thành cổ đông lớn. Với hành vi trên, ông Nguyễn Văn Sơn bị xử phạt 62,5 triệu đồng.

Trong cùng đợt này, ông Phạm Ngọc Cõi - cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 12 (Mã: S12) bị xử phạt 62,5 triệu đồng  do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Giai đoạn 6 - 8/12/2017, ông Phạm Ngọc Cõi đã mua 83.500 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 203.200 cp (chiếm tỉ lệ 4,06% vốn điều lệ) lên 286.700 cp (chiếm tỉ lệ 5,73% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 12. Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Cõi không báo cáo UBCKNN, HNX khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Cõi bị xử phạt 30 triệu đồng với hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo đó, ngày 11/12/2017, ông Phạm Ngọc Cõi mua 18.000 và bán 3.000 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 286.700 cp (tỉ lệ 5,73% vốn điều lệ) lên 301.700 cp (chiếm 6,03% vốn điều lệ). Ngày 29/1/2018, ông Cõi mua 9.900 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 347.300 cp (tỉ lệ 6,95% vốn điều lệ) lên 357.200 cp (7,14% vốn điều lệ). 

Ngày 21/12/2018, cổ đông này bán 65.100 cp, làm giảm số lượng từ 365.100 cp (7,30% vốn điều lệ) xuống 300.000 cp (6% vốn điều lệ). Ngày 16/11/2018, ông Cõi bán 21.000 cp, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 410.100 cp (8,20% vốn đều lệ) xuống 389.100 cp (7,78% vốn điều lệ). Tuy nhiên, ông Cõi không báo cáo UBCKNN, HNX khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Phan Quân