Doanh nghiệp

TTC Sugar muốn phát hành 1.200 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

14:55 | 13/02/2020

Chia sẻ

Kì hạn trái phiếu tối thiểu ba năm, có cam kết mua lại theo thỏa thuận.

Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa thông qua phương án triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính.

Lượng trái phiếu phát hành dự kiến 1.200 tỉ đồng (1.200 đơn vị), lãi suất dự kiến 3,5%/năm, mức lãi suất có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư. 

Kì hạn trái phiếu tối thiểu ba năm. 

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được TTC Sugar dùng để tài trợ một phần cho các khoản vay của công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất. 

Trong 6 tháng đầu năm của niên vụ 2019 - 2020, TTC Sugar đạt doanh thu thuần 6.261 tỉ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế 45 tỉ đồng. 

Tổng tài sản của TTC Sugar tại thời điểm 31/12/2019 trên 17.335 tỉ đồng; nợ phải trả trên 10.000 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 6.128 tỉ đồng, giảm 16%, nợ vay dài hạn 1.717 tỉ đồng, giảm 7% so với đầu năm. 

Đông A