|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trường Thành (TTA) dự kiến triển khai thêm 8 dự án năng lượng tái tạo

19:24 | 08/04/2021
Chia sẻ
Trường Thành dự kiến trình cổ đông kế hoạch triển khai 8 dự án năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, thuỷ điện và một dự án khu đô thị dịch vụ sinh thái.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Mã: TTA) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 27/4 tại Yên Bái.

Theo tài liệu này, năm 2021 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 650 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, mục tiêu của doanh nghiệp là tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ công ty ổn định tài chính, chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược. Đồng thời phát huy tối đa công suất của các Nhà máy thuỷ điện Ngòi Hút 2, Ngòi Hút 2A, Pá Hu, Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ và hồ Núi Một 1.

Ngoài ra, TTA cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch triển khai 9 dự án sản xuất điện và khu đô thị dịch vụ sinh thái.

Cụ thể, dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 2 với công suất 1.200 MWp tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Diện tích đất sử dụng là 98,08 ha, tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện mặt trời Thiên tân 2.1 (Trà Co) với công suất là 50 MWp tại vùng bán ngập lòng hồ Trà Co, xã Phước Tân, xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Diện tích đất sử dụng là 45 ha, tổng vốn đầu tư 875 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 2.2 (Sông Cái) với công suất 350 MWp tại lòng hồ Sông Cái, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với diện tích là 315 ha, tổng vốn đầu tư là 6.125 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Phước Hoà với công suất 1.200 MW tại Ninh Thuận, diện tích 133,66 ha với tổng vốn đầu tư hơn 21.710 tỷ đồng. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện gió Hồ Núi Một với công suất 100 MW tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 45,9 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện gió Hồ Bầu Ngứ với công suất 25,2 MW tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Nam, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Diện tích đất su dụng là 9,12 ha, vốn đầu tư là 1.047 tỷ đồng. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện gió Phước Hải với công suất 36 MW tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Diện tích sử dụng đất là 16,76 ha với vốn đầu tư 1.342 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

Dự án nhà máy điện gió Vĩnh Hải với công suất 500 MW tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 225 ha, vốn đầu tư dự kiến là 22.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang trong giai đoạn bổ sung quy hoạch phát triển điện lực.

dự án Khu đô thị dịch vụ sinh thái phía Nam Sông Dinh tại TP Phan Rang - Tháp Chàm và xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích đất sử dụng 418 ha, dự án đang trong giai đoạn tài trợ sản phẩm quy hoạch.

Năm 2020, TTA ghi nhận doanh thu đạt gần 496 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 84% và gần 71,3% so với năm 2019.

Chỉ tiêu doanh thu thuần đã vượt kế hoạch đề ra hơn 10%, còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 92,3% do một số dự án nhà máy điện của công ty đi vào hoạt động trong năm 2020 chậm hơn thời gian dự kiến.

P. Dương