|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung bình từ đầu năm, mỗi tháng có 17.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

15:00 | 29/10/2022
Chia sẻ
Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2022 gần 178.500 doanh nghiệp, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tức bình quân một tháng có 17.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 10/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 106.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 76.900 lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 21,4% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với tháng 9/2022.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới thành lập tăng 58,3%, giảm 1,5% về số vốn đăng ký và tăng 30,7% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,7% so với tháng trước và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

  Nguồn: Minh Hằng tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước có 125.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.379 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 835.000 lao động, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 18% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2022 đạt 11 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính cả 2.794,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 42.600 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2022 là 4.173,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

 Nguồn: MH tổng hợp từ GSO.

Bên cạnh đó, còn có 52.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2022 lên gần 178.500 doanh nghiệp, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Tức bình quân một tháng có 17.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. 

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm nay có 1.684 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; hơn 31.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 23,3%; gần 93.100 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 39,1%.

Báo cáo cho rằngsố doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cao do lĩnh vực dịch vụ được dự báo sôi động hơn vào những tháng cuối năm.

Cũng trong tháng 10, có 4.058 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 38,3% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,3% và tăng 37,8%; có 1.602 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,7% và tăng 98,8%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66.400 doanh nghiệp, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước; 40.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,2%; 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,4%. Bình quân một tháng có 12.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Minh Hằng

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Dự luật chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden để chính thức trở thành luật.