|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trái phiếu đáo hạn đầu tháng 9, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) phải vay gấp 92 tỷ đồng của lãnh đạo để trả nợ

11:15 | 06/09/2022
Chia sẻ
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vay hơn 92 tỷ đồng từ các thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa công bố nghị quyết thông qua việc vay vốn của các thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020.

Lý do vay vốn được TNH đưa ra là do hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo Nghị quyết 551 ngày 20/5/2022 của ĐHĐCĐ công ty đến nay chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt.

Trong khi ngày 1/9/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành nên công ty cần huy động nguồn vốn để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.

TNH dự kiến vay của Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên hơn 35 tỷ đồng, vay của ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Xuân Tân hơn 11 tỷ đồng, vay của Phó Tổng Giám đốc kiêm Uỷ viên HĐQT Nguyễn Văn Thuỷ 35 tỷ đồng, Uỷ viên HĐQT Nguyễn Xuân Đôn 10 tỷ đồng.

Tổng số tiền vay từ các thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020 là hơn 92 tỷ đồng. Thời hạn vay là 12 tháng. Lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV (áp dụng vào ngày 1/9/2022).

 Nguồn: Nghị quyết HĐQT của TNH.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên, tính đến ngày 30/6, TNH có tổng nợ phải trả hơn 491 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay 452 tỷ đồng gồm 214 tỷ vay ngắn hạn và 246 tỷ vay dài hạn.

Tổng số tiền vay nợ từ các ngân hàng của TNH gần 360 tỷ đồng và 92 tỷ là dư nợ trái phiếu. Khoản vay trái phiếu này có lãi suất danh nghĩa 12%/năm, là trái phiếu riêng lẻ được phát hành năm 2020.

Đáng lưu ý, nợ ngắn hạn của TNH đang vượt tài sản ngắn hạn 54 tỷ đồng tại ngày 30/6. Cuối quý II, doanh nghiệp có 119 tỷ đồng tiền mặt.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của TNH gần 835 tỷ đồng, bao gồm vốn góp gần 519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 316 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý II, TNH ghi nhận doanh thu thuần gần 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 38 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,17% và 8,57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 208 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt là 12,43% và 8% so với nửa đầu năm ngoái.

TNH cho rằng, lợi nhuận sau thuế quý II và 6 tháng đầu năm tăng là nhờ doanh thu tăng nhờ công ty đã hoàn thành việc đầu tư, mở rộng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên nên phục vụ được thêm nhiều nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Năm nay, TNH lên kế hoạch doanh thu là 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng. Với kết quả trên, TNH đã thực hiện 48% kế hoạch về doanh thu và 36% mục tiêu về lợi nhuận. 

Lâm Anh

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt: Mới chỉ có các biện pháp hỗ trợ từ 'bên ngoài' mà chưa có biện pháp 'tự thân', dễ sinh tâm lý ỷ lại
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Các TCTD mới chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ NHNN) trong trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt mà chưa có những biện pháp “tự thân” của TCTD, điều này dễ sinh tâm lý ỷ lại.