Thời sự

TP HCM đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2021 đạt hơn 49 tỷ USD

22:11 | 13/01/2021

Chia sẻ

Mục tiêu này tăng 10% so với dự ước xuất khẩu của năm 2020 và kim ngạch nhập khẩu sẽ đạt 57,1 tỷ USD, tăng 11% trong năm 2021.

Số liệu của Sở Công Thương TP HCM tại Hội nghị Tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngày 13/1 cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2020 của thành phố ước giảm 4% so với năm 2019 nhưng giá trị gia tăng ước đạt 268.896 tỷ đồng, tăng 0,47% so với năm 2019, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 0,5%.

Mặc dù còn khó khăn, nhưng sự phục hồi sản xuất kinh doanh thể hiện rõ, chỉ số IIP được cải thiện qua từng quý. Đặc biệt từ tháng 9 trở lại đây, quy mô sản xuất công nghiệp hàng tháng đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, riêng tháng 12 ước tăng 2,6% so với tháng 12/2019. Đây là tháng có mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2020.

Ở mảng thương mại nội địa tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt hơn 1.224.000 tỷ đồng, giảm 1,3% so với năm trước. Trong đó thương mại bán lẻ hàng hoá ước đạt gần 760.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2021, ngành công thương TP HCM đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn ngành công nghiệp tăng 5%, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng từ 6,7% so với năm 2020. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2021 đạt hơn 905.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu cả nước đạt 49,2 tỷ USD, tăng 10% so với dự ước năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu qua cửa khẩu cả nước đạt 57,1 tỷ USD, tăng 11% so với dự ước năm 2020.

Để đạt được kết quả này, ngành công thương TP HCM sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 

Trong đó, thực hiện hai đợt khuyến mãi tập trung để kêu gọi đầu tư vào 7 trung tâm logistics theo đề án phát triển logistics trên địa bàn thành phố. Triển khai 3 chương trình thuộc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa, phát triển ngành cao su - nhựa và ngành lương thực thực phẩm. 

Đồng thời, triển khai kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, kích cầu đầu tư với ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ doanh nghiệp, các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu….

Như Huỳnh