Nhà đất

TP HCM chấp thuận qui hoạch kiến trúc Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

18:05 | 12/08/2019

Chia sẻ

UBND TP HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Qui hoạch - Kiến trúc thành phố về chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc và phương án kiến trúc công trình Nhà xứ mới của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan, UBND quận 1 và Nhà thờ Chính tòa Đức Bà về chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc và phương án kiến trúc công trình Nhà xứ mới của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tại số 1 đường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1).

viber_image_2019-08-12_17-07-09

Một góc Nhà thời Đức Bà nhìn từ đường sách TP HCM. (Ảnh: N. Lê)

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Qui hoạch - Kiến trúc thành phố về chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc và phương án kiến trúc công trình Nhà xứ mới của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đồng thời, UBND TP giao Sở Qui hoạch - Kiến trúc thành phố tiến hành cập nhật, điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu TP HCM đối với ô phố PR-2 trước khi hướng dẫn Nhà thờ Chính tòa Đức Bà thực hiện các bước kế tiếp theo đúng qui định.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố được giao rà soát lại pháp lí đất để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với qui hoạch được duyệt theo báo cáo của Sở Qui hoạch - Kiến trúc thành phố.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố đã có văn bản trình UBND TP xem xét chấp thuận phương án kiến trúc và chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc của công trình Nhà xứ mới của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Trong đó, chức năng được xác định là công trình tôn giáo; mật độ xây dựng tối đa 50%; chiều cao công trình tối đa 31m; hệ số sử dụng đất tối đa 3,125; kích thước vạt góc giao lộ 5m x 5m; chỉ giới xây dựng tuân thủ Qui chế quản lí kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất.

N. Lê