Nhà đất

Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây mới của TP HCM cao nhất hơn 22 triệu đồng/m3

15:40 | 10/09/2019

Chia sẻ

Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới mà TP HCM vừa ban hành dùng để tính lệ phí trước bạ; tính giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

UBND TP HCM vừa ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới.

Bảng giá này dùng vào mục đích để tính lệ phí trước bạ; tính giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Giá trị xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc không có trong Bảng giá này thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố.

Theo đó, giá nhà ở, công trình xây dựng mới cao nhất là gần 9,8 triệu đồng/m2 - thuộc về loại hình khách sạn 5 sao, cao hơn 10 tầng, móng cọc lớn hơn 15m.

Còn mức giá cao nhất trong bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới này của TP HCM là hơn 22 triệu đồng/m3 thuộc về công trình đài nước bê tông cốp thép lớn hơn 100 m3, cao hơn 15m.

viber_image_2019-09-10_14-51-41

(Ảnh: N. Lê)

Căn cứ qui định của Trung ương về giá xây dựng công trình tại các đô thị và biến động giá trên thị trường, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho UBND TP điều chỉnh, bổ sung Bảng giá cho phù hợp thực tế.

Sở Xây dựng cũng được giao hướng dẫn những trường hợp phát sinh cụ thể chưa nêu trong Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2019, thay thế Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã ban hành trước đây.

N. Lê