Tài chính

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 2 tháng đầu năm tăng gần 12%

08:02 | 10/03/2021

Chia sẻ

Trong 2 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 26.950 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Bảo hiểm nhân thọ Aviva. (Ảnh minh họa: Aviva).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn ngành ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, cao hơn 22,85% con số cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm phần lớn với 345.786 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đóng góp 24.203 tỷ đồng.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tài sản cũng chiếm phần lớn bởi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với 422.060 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 100.215 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 2/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm,19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trong tháng 3 nay, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. 

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đồng thời, duy trì sự công bằng, an toàn và ổn định của thị trường bảo hiểm.

Lê Huy