Doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ CPH Khu Công Nghệ Cao TP HCM, tách Công viên phần mềm Quang Trung trong năm nay

15:28 | 27/04/2020

Chia sẻ

Sau Satra, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn cũng vừa công bố kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân TP HCM, Sở Thông tin truyền thông về thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến sẽ cổ phần hóa, với tỉ lệ vốn Nhà nước nắm giữ trên 50%. Kế hoạch này nằm trong Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 đang được Tổng công ty trình Ủy ban Nhân dân Thành phố thẩm định và sẽ được triển khai khi có quyết định phê duyệt.

Đồng thời, Tổng công ty cũng sẽ thực hiện cổ phần hoá đối với hai doanh nghiệp trực thuộc là Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ Cao TP HCM và Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất. Dự kiến, Tổng công ty sẽ nắm trên 50% vốn tại cả hai công ty sau cổ phần hoá trong năm 2020.

Đối với công ty TNHH MTV Công viên Phần Mềm Quang Trung, doanh nghiệp này sẽ tách khỏi Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn cũng trong năm 2020. Tại công ty này, Tổng công ty đang sở hữu 85% cổ phần.

Ngoài ra, với hai công ty sở hữu cổ phần chi phối, Tổng công ty sẽ thoái vốn về 0% đối với 87,26% cổ phần tại Công ty CP Công nghiệp thực phẩm Hữu Nghị và 45% cổ phần tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn chưa được thực hiện theo kế hoạch trước đó.

Với các công ty liên kết, Tổng công ty sẽ thực hiện thoái toàn bộ số vốn tại Công ty CP BĐS Đông Dương, Công ty Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn, Công ty Đầu tư Phát triển Gia Định, Công ty CP ĐTTM Bến Thành,...

Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn thuộc diện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần đến hết năm 2020.

Hoàng Trung