|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng Công ty 36 đã phát hành xong 50,6 triệu CP, tăng vốn lên 936 tỷ đồng

21:26 | 04/08/2017
Chia sẻ
 UBCKNN cho biết đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty 36 – CTCP (UPCoM: G36), tổng số cổ phiếu đã thực hiện phân phối là 50,6 triệu cổ phiếu. 

Tổng Công ty 36 thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu hơn 57 triệu cổ phiếu và có hơn 50,56 triệu đơn vị là được phân phối, còn lại 6,4 triệu cổ phiếu không bán hết chào bán lại cho đối tượng khác. Theo đó, chỉ có nhà đầu tư Nguyễn Tất Thắng đăng ký mua 36.774 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP.

Sau phát hành, vốn điều lệ Công ty tăng từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tăng từ 43 triệu lên 93,6 triệu đơn vị.

Được biết, trong quá trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Bộ Quốc phòng – cổ đông lớn nắm giữ 17,2 triệu cp G36, tương ứng tỷ lệ 40% vốn (tính trên số vốn trước phát hành) đã bán hơn 17,13 triệu quyền mua cổ phiếu. Ngược lại, loạt lãnh đạo Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Trưởng BKS và Thành viên BKS thì đăng ký mua quyền mua.

Công ty mới công bố BCTC hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần đạt 640 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Song, Công ty vẫn có lãi 12,8 tỷ đồng nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, trong khi quý II/2016 bị lỗ 13,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 1.036 tỷ đồng doanh thu thuần và 17,4 tỷ đồng lãi ròng.

Tường Như