Doanh nghiệp

TMG chốt quyền trả cổ tức 55% bằng tiền mặt

19:55 | 03/12/2019

Chia sẻ

Ước tính, Kim loại màu Thái Nguyên sẽ chi 99 tỉ đồng cho việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ 55% vào ngày 26/12 tới đây.

HĐQT CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (UPCoM: TMG) vừa phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

Cụ thể, công ty sẽ thanh toán phần cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 với tỉ lệ 55% (1 cp nhận được 5.500 đồng) vào ngày 26/12 tới đây. Ngày 17/12 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.

Với 18 triệu cp TMG đang lưu hành, ước tính Kim loại màu Thái Nguyên sẽ chi khoảng 99 tỉ đồng để thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Trước đó ở tháng 10/2018, Kim loại màu Thái Nguyên đã tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt.

Nhìn lại lịch sử chi trả cổ tức của Kim loại màu Thái Nguyên có thể thấy, doanh nghiệp này nhiều năm liền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ khá cao. Điển hình trong hai năm 2016 và 2017, công ty chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ lần lượt là  40% và 85%.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2019, Kim loại màu Thái Nguyên đạt 622 tỉ đồng doanh thu thuần và gần 82 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 6% và 27% so với cùng kì.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của công ty ghi nhận trên 510 tỉ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền chiếm 49 tỉ đồng, tăng 69% so với đầu kì. Đồng thời, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng 63% lên 65 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kì của Kim loại màu Thái Nguyên còn hơn 116 tỉ đồng.

Ngọc Anh