Hàng hóa

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG tháng 9/2020

19:30 | 09/09/2020

Chia sẻ

Bộ Công Thương vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) với các sản phẩm như thép không gỉ cán nguội, thép mạ, thép hình chữ H...

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong các vụ việc cụ thể như sau:

Mã vụ việc

Sản phẩm

Mã HS liên quan

Nước/Vùng lãnh thổ xuất xứ

AD01

Thép không gỉ cán nguội

7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90.

Trung Quốc, Indonesia, Maylaysia và Đài Loan – Trung Quốc.

AD02

Thép mạ

7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91

Trung Quốc và Hàn Quốc

AD03

Thép hình chữ H

7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

 Trung Quốc

AD04

Thép phủ màu

7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99

Trung Quốc và Hàn Quốc

AD05

Nhôm thanh định hình

7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90

Trung Quốc

AD07[1]

Sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen

3920.20.10, 3920.20.91

Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia

AD09

Bột ngọt

2922.42.20

Trung Quốc và Indonesia

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT trước 17h ngày 9/10/năm 2020.

"Trong trường hợp doanh nghiệp sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT", Cục Phòng vệ thương mại lưu ý.

Như Huỳnh