Doanh nghiệp

Thủy điện Gia Lai dự kiến chuyển từ sàn UPCoM sang HOSE trong tháng 12

11:35 | 08/12/2016

Chia sẻ

Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GHC lên sàn HOSE dựa trên bình quân giá đóng cửa 10 phiên trước ngày giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM.

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Mã: GHC) vừa thông qua phương án thay đổi niêm yết từ Sàn giao dịch UPCoM lên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong tháng 12.

HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện thủ tục thay đổi niêm yết, đồng thời đề xuất phương án xác định giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GHC lên sàn HOSE dựa trên bình quân giá đóng cửa 10 phiên trước ngày giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM.

Cổ phiếu GHC được chính thức giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 26/4/2011 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/12, thị giá cổ phiếu GHC là 28.500 đồng/cổ phiếu, tăng 14% so với giá trị thấp nhất trong 3 tháng qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thủy điện Gia Lai đạt 61 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 7%, đạt 33 tỷ đồng và chỉ đạt 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Về kế hoạch kinh doanh quý IV/2016, GHC dự kiến đạt 44,5 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nam Đức