Thời sự

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phản ánh loạt bất cập tại Nghị định mới về thanh toán BT

12:00 | 08/10/2019

Chia sẻ

Nghị định 69 có hiệu lực từ ngày 1/10/2019, tuy nhiên báo chí phản ánh, đến nay dù chưa thực hiện nhưng đối chiếu với các qui định của Luật Đất đai; Luật quản lý, sử dụng tài sản công... đã thấy nhiều bất cập và có thể bị vướng mắc khi thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu nội dung phản ánh về những bất cập của Nghị định 69 qui định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được nêu trong bài viết "Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập" đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 22/9/2019. 

bt

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phản ánh loạt bất cập tại Nghị định mới về thanh toán BT. Ảnh minh họa: Vietnamnet.

Theo đó, bài viết "Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập" phản ánh: Nghị định 69 có hiệu lực từ ngày 1/10/2019. "Đến nay dù chưa thực hiện nhưng đối chiếu với các qui định của Luật Đất đai; Luật quản lý, sử dụng tài sản công... đã thấy nhiều bất cập và có thể bị vướng mắc khi thực hiện".

Theo bài báo trên, Nghị định 69 chưa tạo được khung pháp lý cụ thể để thực hiện quy định Nhà nước sử dụng "tiền thuộc ngân sách nhà nước" thanh toán dự án BT. 

Bên cạnh đó là sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ giữa qui định về khai thác quĩ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai) và qui định sử dụng quĩ đất để thanh toán dự án BT (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Hơn nữa, rất khó để đảm bảo nguyên tắc ngang giá khi Nhà nước sử dụng quỹ đất để thanh toán dự án BT, theo kiểu vật đổi vật, hàng đổi hàng, mà lẽ ra phải dùng tiền để thanh toán dự án BT, mua lại công trình BT theo kiểu "hàng - tiền".

Trong vai trò bên mua, thì Nhà nước thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, để mua công trình BT với giá hợp lý nhất (cùng đạt chuẩn chất lượng nhưng có giá thấp nhất). Trong vai trò bên bán, Nhà nước cần phải thực hiện đấu thầu hoặc đấu giá quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT, thì mới đảm bảo bán đúng giá thị trường, để lựa chọn nhà đầu tư dự án khác...

Cũng theo bài báo, pháp luật quản lí, sử dụng tài sản công qui định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, nhưng lại không qui định đồng thời thực hiện đấu giá quĩ đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, mà lại sử dụng quĩ đất thanh toán dự án BT.

Qui định này đã trái với qui định đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản, Luật Nhà ở.

"Với cách làm này, thực chất là chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án khác không qua đấu giá, đấu thầu, có thể dẫn đến làm thất thoát tài sản công và giảm nguồn thu ngân sách nhà nước...", bài báo nhấn mạnh.

K.Hà