Hàng hóa

Thủ tướng quyết định giá trần điện gió nhập khẩu từ Lào là 6,95 cent/kWh

10:45 | 22/05/2020

Chia sẻ

Giá trần mua điện gió của Lào là 6,95 cent/kWh, thấp hơn nhiều so với giá điện gió đất liền hiện nay là 8,5 cent/kWh và điện gió trên biển là 9,8 cent/kWh.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về nguyên tắc mức giá trần (giá tối đa) điện gió nhập khẩu từ Lào là 6,95 USCent/kWh. 

Giá điện bình quân cả đời dự án tại thời điểm đàm phán được Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thỏa thuận với chủ đầu tư, các dự án điện nhập khẩu không được vượt mức giá trần này.

Theo đó, mức giá này áp dụng với các nhà máy vận hành trước ngày 31/12/2025 và được áp dụng trong cả đời dự án là 25 năm. Giá điện được xác định tại biên giới Việt Nam, các bên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng và vận hành đường dây truyền tải ở mỗi nước đến biên giới.

Mặt khác, Chính phủ giao Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định giá trần áp dụng sau năm 2025. 

Đồng thời trách nhiệm toàn diện về số liệu, kết quả tính toán và hướng dẫn EVN về giá điện nhập khẩu từ các cụm nhà máy điện gió theo qui định và trên cơ sở mức giá trần nhập khẩu điện gió từ Lào đã được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả, lợi ích của Việt Nam.

Trước đó, Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng về nguyên tắc và mức giá trần đối đa nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam đối với loại hình nhà máy điện gió, kiến nghị mức giá trần nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam đối với loại hình nhà máy điện gió tương ứng với mức giá điện tối đa nhập khẩu với loại hình nhà máy thủy điện là 6,95 USCent/kWh.

Cụ thể, đối với chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối Cụm nhà máy điện gió Monsoon (Lào) với tổng công suất 600 MW, hiện chủ đầu tư đã đàm phán, trao đổi với EVN về các nội dung chính của hợp đồng mua bán điện, các điều khoản chi tiết trong hợp đồng mua bán điện sẽ được hai bên đàm phán trong giai đoạn sau khi được chấp thuận chủ trương nhập khẩu.

Trong đó, chủ đầu tư phía bạn đã có văn bản cam kết với EVN về giá bán điện của dự án không cao hơn khung giá đối với loại hình nhà máy thủy điện do Thủ tướng qui định về nguyên tắc và giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam là 6,95 USCent/kWh.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, đến tháng 3/2020 Việt Nam có 78 dự án điện gió với tổng công suất 4.800 MW được bổ sung qui hoạch. Nhưng mới có 11 dự án, công suất 377 MW được đưa vào vận hành, 31 dự án (công suất 1,62 MW) đã kí hợp đồng mua bán điện và dự kiến vận hành trong 2020 - 2021.

Ngoài ra hiện còn 250 dự án với tổng công suất 45.000 MW đang đề nghị được bổ sung vào qui hoạch phát triển điện lực.

Như Huỳnh