Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn ông Dương Văn Thái làm Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

17:04 | 13/11/2019

Chia sẻ

Thủ tướng Chỉnh phủ vừa ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Thái.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiễm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh.

Cùng này, Thủ tướng Chỉnh phủ cũng ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

duong-van-thai

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thái. (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang)

Ông Dương Văn Thái, sinh ngày 22/7/1970, quê xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ông Thắng có trình độ chuyên môn tiến sỹ kinh tế.  Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, ông Thái đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ phòng Văn hóa thông tin - thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang. 

Tháng 5/2015 ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho đến ngày 31/10/2019, ông chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Trước đó, ngày 31/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa 18 đã tổ chức kì họp thứ 8 (kì họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ ở địa phương.

Tại kì họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu.

Bầu cử bổ sung và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kì 2016 - 2021, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kì 2016 - 2021, với 100% đại biểu có mặt tán thành (79/79 đại biểu).

Thu Hà