Thời sự

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

09:29 | 01/07/2020

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, yêu cầu địa phương thực hiện đúng qui trình, thủ tục.

Tại Công văn số 5258 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng qui trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo qui định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo, đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

Hiện nay, bộ máy lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh có 4 lãnh đạo, gồm Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Thắng và ba phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Đặng Huy Hậu (Phó chủ tịch thường trực); ông Cao Tường Huy và ông Bùi Văn Khắng.

Mai Anh