Hàng hóa

Thủ tướng ban hành qui chế quản lí xăng dầu dự trữ quốc gia

21:51 | 20/05/2020

Chia sẻ

Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch, thẩm quyền, thủ tục,.... riêng trong một số trường hợp đặc thù khác việc xuất nhập được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng.
Thủ tướng ban hành qui chế quản lí xăng dầu dự trữ quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Qui chế quản lí xăng dầu dự trữ quốc gia.

Văn bản này qui định rõ xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lí chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.

Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng qui định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh; tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hàng năm theo qui định.

Theo đó, xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: xăng ô tô, dầu diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo qui định của Chính phủ.

Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng thủ tục nhập xuất theo qui định của pháp luật; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, đối tượng, địa điểm qui định; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lí tài chính và qui định bảo quản hiện hành.

Việc nhập xuất xăng dầu dự trữ quốc gia thực hiện theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng. Trong các trường hợp khác, nhập xuất xăng dầu dự trữ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng như khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh; đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Qui chế cũng chỉ rõ 4 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia cụ thể:

1. Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo qui hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

2. Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo qui định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia.

3. Căn cứ qui hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn kho được qui định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

4. Đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, doanh nghiệp thì phải phù hợp với qui hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo qui định của pháp luật.

Trúc Minh