|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu ngân sách tháng 5 hơn 86.000 tỷ, tăng 42% so với cùng kỳ nhờ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,... tăng trưởng nóng

15:35 | 03/06/2021
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thuế, thu NSNN trong 5 tháng đầu năm tăng chủ yếu do một số nguồn thu được hưởng lợi từ các chính sách tài khoá, tiền tệ trong năm 2020, một số ngành tăng trưởng nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô...

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 5 (tính đến ngày 31/5), thu ngân sách nhà (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 86.317 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Luỹ kế 5 tháng, tổng số thu NSNN đạt 575.677 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu bất thường, đột biến trong 5 tháng đầu năm 2021 thì tổng thu cơ quan thuế quản lý tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số thu thuế, phí nội địa tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết số thu NSNN trong 5 tháng đầu năm tăng thu khá chủ yếu do một số nguồn thu được hưởng lợi từ các chính sách tài khoá, tiền tệ trong năm 2020, một số ngành tăng trưởng nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô...

Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn năm 2020 đạt khá đã góp phần tăng lợi nhuận của khối ngân hàng thương mại dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV và nộp sau quyết toán của các ngân hàng tăng khoảng 4.500 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiều dự án bất động sản được chuyển nhượng, làm tăng thu đột biến thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản khoảng 6.000 tỷ đồng tại một số địa phương.

Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng làm tăng thu đột biến thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng từ 5.000 - 6.000 tỷ đồng.

Đồng thời, việc thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ mạnh. Riêng trong tháng 12/2020, số lượng ô tô tiêu thụ tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ làm tăng thu đột biến khoảng 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán và bất động sản tăng trưởng nóng trong những tháng đầu năm cũng góp phần tăng thu từ lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản.

Phương Trang