Doanh nghiệp

Thép Phương Anh bổ nhiệm tổng giám đốc

21:03 | 20/11/2020

Chia sẻ

CTCP Quốc tế Phương Anh miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Trần Trung Dũng và bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng vào vị trí này kể từ ngày 23/11.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Quốc tế Phương Anh (Mã: PAS) vừa thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Trần Trung Dũng kể từ ngày 23/11 tới đây. 

Ông Lê Quyết Thắng sẽ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thay cho ông Dũng kể từ ngày 23/11.

Trước đó, ông Trần Trung Dũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc tế Phương Anh. Giữa tháng 7/2020, ông Dũng đã xin từ nhiệm từ ngày 21/7. Tuy nhiên, tới đầu tháng 10, ông Dũng lại có đơn xin tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này.

Mặc dù vậy, vào tháng 10, công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh năm 1989 làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời bầu bổ sung thêm ông Lê Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn Kiên làm thành viên HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024.

Sau biến động nhân sự, hiện thành viên HĐQT của PAS gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Chủ tịch HĐQT) cùng các thành viên HĐQT là ông Lê Quyết Thắng, ông Nguyễn Văn Kiên, ông Trần Duy Cường và bà Vũ Lan Phương. Ông Lê Quyết Thắng làm tổng giám đốc.

Ngày 17/11, HĐQT doanh nghiệp này đã thông qua phương án phát hành 2,55 triệu cổ phiếu tỉ lệ 10% để trả cổ tức trong quí IV/2020 (mỗi cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm một cổ phiếu phát hành mới).

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 255 lên 280,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng được cổ đông thông qua phương án trả cổ tức 5% bằng tiền (500 đồng/cp), dự kiến chi trả trong quí IV năm nay.

Minh Hằng