Hàng hóa

Thép phủ màu xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc có thể được miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG

07:11 | 23/06/2019

Chia sẻ

Doanh nghiệp sẽ có 30 ngày để nộp hồ sơ xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại cho biết Cục Phòng vệ thương mại bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc theo Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018.

Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, các doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo các qui định tại Thông tư 06 để Cơ quan điều tra đánh giá, xem xét miễn trừ dựa trên theo các tiêu chí xem xét miễn trừ tại Điều 11 Thông tư 06.

Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thực hiện theo qui định tại Điều 12 của Thông tư 06.

Theo đó, Cục Phòng vệ thương mại sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét miễn trừ hoặc không miễn trừ trong thời hạn qui định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 10/2018/NĐ-CP. 

Trong trường hợp không miễn trừ, Cục Phòng vệ thương mại sẽ thông báo về lí do không miễn trừ. Còn trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ, đối tượng được miễn trừ được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng kí tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ.

tôn màu 1

Sản phẩm tôn màu nhập khẩu.

Cục phòng vệ thương mại có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ nhằm mục đích thẩm định việc tuân thủ của đối tượng được miễn trừ đối với các điều kiện, qui định pháp luật về miễn trừ. 

Trường hợp đối tượng được miễn trừ không tuân thủ các qui định, điều kiện hưởng miễn trừ, Bộ Công Thương có quyền thu hồi quyết định miễn trừ và thông báo cho cơ quan hải quan xử lý theo qui định pháp luật.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (vụ việc AD04) vào ngày 18/6.

Theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của Trung Quốc là 3,45% - 34,27% và của Hàn Quốc là 4,48% - 19,25% 

Như Huỳnh