|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thế Giới Di Động sẽ đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV

14:54 | 24/11/2023
Chia sẻ
Thế Giới Di Động cho biết sẽ sẽ tích cực triến khai hoạt động tái cấu trúc trong quý IV để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

 Ảnh: Thế Giới Di Động.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với doanh thu là 11.190 tỷ đồng, tương đương với kết quả công bố tại buổi họp nhà đầu tư trước đó và ghi nhận tháng đầu tiên trong năm tăng trưởng dương.

Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, tổng doanh thu hai chuỗi này đạt hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với tháng 9 chủ yếu đến từ đóng góp của sản phẩm iPhone do hiệu ứng của đợt ra mắt sản phẩm mới.

Doanh thu online 10 tháng đầu năm đạt gần 13.300 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Doanh thu lũy kế của Bách Hoá Xanh trong 10 tháng đầu năm đạt 25.300 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kênh online tăng trưởng 6%.

Riêng tháng 10, doanh thu Bách Hoá Xanh là hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và tăng hơn 6% so với tháng 9. Doanh thu bình quân vượt 1,7 tỷ đồng/cửa hàng.

Tái cấu trúc toàn diện

Như đã thông tin trong cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh quý III, công ty sẽ tích cưc triến khai hoạt động tái cấu trúc trong quý IV để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

Theo kế hoạch, công ty sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. MWG cho hay sẽ theo dõi sát sao kết quả để điều chình phù hợp tại từng thời điểm.

MWG cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng hướng tới vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp từ công bố thông tin của MWG.

Hoàng Kiều