Nhà đất

Thanh tra TP HCM chỉ ra sai phạm tại nhiều dự án ở Cần Giờ

18:45 | 20/03/2020

Chia sẻ

Thanh tra TP HCM chỉ ra sai phạm của nhiều dự án ở Cần Giờ. Ảnh minh họa.

Theo kết luận Thanh tra TP HCM, Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã có nhiều sai phạm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, tổ chức triển khai thi công và quyết toán công trình.

Chiều ngày 20/3, Thanh tra TP HCM đã công bố Kết luận Thanh tra số 21/TB-TTTP-P5 về việc chấp hành các qui định của pháp luật đối với một số dự án Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Kết luận Thanh tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án với vai trò đại diện chủ đầu tư, BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã có nhiều sai phạm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, tổ chức triển khai thi công và quyết toán công trình.

Thứ nhất, công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán tại ba dự án (Dự án Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2 và Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn) chưa phù hợp, làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án với số tiền gần 3,4 tỉ đồng.

Theo Thanh tra, điều này không phù hợp so với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt; không đúng định mức xây dựng công trình theo qui định.

Do đó, trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, về công tác quyết toán tại Dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc là thực hiện không đúng theo biện pháp thi công được duyệt và bị xử lí theo qui định.

Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ ba, về hồ sơ nghiệm thu và nhật kí công trình, một số biên bản nghiệm thu tại các dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyên đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu. Điều này không đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, nhật kí công trình tại các dự án: Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác không ghi đầy đủ thông tin về số lượng máy móc, nhân sự tại công trường.

Ngoài ra, một số trang nhật kí không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát. Những việc này không đúng theo qui định.

Theo Thanh tra, trách nhiệm những sai phạm trên thuộc về lãnh đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kiến nghị của Chánh Thanh tra TP HCM, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ được giao nhiệm vụ chỉ đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo kết luận thanh tra.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm giá trị quyết toán tại dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Đồng thời, tổ chức lập, thẩm định, trình, phê duyệt lại dự toán các gói thầu xây lắp tại dự án: Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn theo đúng qui định, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu; thanh, quyết toán công trình.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được giao có văn bản hướng dẫn BQLDA lập thủ tục phê duyệt lại dự toán các dự án theo đúng qui định.

Những kiến nghị của Chánh Thanh tra TP đã được Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 69/TB-VP ngày 13/2/2020.