Doanh nghiệp

Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng

12:29 | 06/03/2019

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.
Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Đất Xanh. Nguồn: Dự thảo Nghị Quyết

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Đất Xanh đặt chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 7,64% so với thực hiện năm 2018. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 1.200 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,83%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch như sau:

Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng - Ảnh 2.

kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Đất Xanh. Nguồn: Dự thảo Nghị Quyết

Theo đó, công ty có kế hoạch trích lập các quỹ như quỹ khen thưởng (2% lợi nhuận sau thuế), quỹ phúc lợi (1%) và quỹ đầu tư phát triển (2%). Công ty còn dự kiến thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành với cùng tỷ lệ là 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tỉ lệ cổ tức dự kiến năm 2019 là 20% tính trên mệnh giá.

Kết quả kinh doanh năm 2018, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.645 tỉ đồng, hoàn thành 92,91% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.178 tỉ đồng, vượt 10,34% chỉ tiêu đề ra. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, công ty dự kiến trích các quỹ như khen thưởng (2% lợi nhuận sau thuế), phúc lợi (1%), đầu tư phát triển (2%). Công ty dự kiến chia cổ tức 22% vốn điều lệ, tương đương giá trị gần 770 tỉ đồng.

Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng - Ảnh 3.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh năm 2019. Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019

Đáng chú ý, trong năm 2019 Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 170,4 triệu cổ phiếu mới bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 22% (tương ứng gần 77 triệu cp), phát hành cổ phiếu ESOP (6 triệu cp), phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 (87,4 triệu cp).

Về phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến phát hành với giá 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền thu về hơn 874 tỉ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích sử dụng vốn là phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Gem Riverside).

Tại ĐHĐCĐ lần này, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty. Theo đó, công ty dự kiến chuyển trụ sở từ số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ mới tại: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa Sen muốn phát hành tăng vốn thêm 500-1.000 tỉ đồng, có thể tiếp tục bán đấtHoa Sen muốn phát hành tăng vốn thêm 500-1.000 tỉ đồng, có thể tiếp tục bán đất Hoa Sen tính phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tứcHoa Sen tính phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức Siết tín dụng vào bất động sản, HoREA khuyến nghị DN địa ốc phát hành trái phiếuSiết tín dụng vào bất động sản, HoREA khuyến nghị DN địa ốc phát hành trái phiếu

Phan Quân