Doanh nghiệp

Hoa Sen tính phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

12:25 | 01/03/2019

Chia sẻ

Hoa Sen dự tính trả cổ tức tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 385 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) mới đây thông qua nghị quyết về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2017-2018.

Cụ thể, Hoa Sen dự tính phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu HSG để trả cổ tức tỉ lệ 10%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4 tới. Dự kiến thời gian hoàn thành việc trả cổ tức trước ngày 30/6 năm nay. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 385 tỉ đồng. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành là 423,3 triệu, tương ứng với vốn điều lệ 4.233 tỉ đồng.

Trong niên độ tài chính 2017-2018 (kết thúc ngày 30/9/2018), Hoa Sen đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 410 tỉ đồng, giảm 69% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2018 là 1.055 tỉ đồng. Dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, khoản mục này giảm xuống còn khoảng 670 tỉ đồng.

Trong niên độ tài chính 2018-2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 31.500 tỉ đồng, giảm 8,5% và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 500 tỉ đồng, tăng 22%.

Trong quí I của niên độ (kết thúc ngày 31/12/2018), công ty đạt gần 61 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện 12,2% kế hoạch năm.

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo của Hoa Sen đã liên tục đăng kí mua và mua cổ phiếu HSG.

Hoa Sen tính phát hành gần 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 6 tháng qua. Nguồn: VNDirect.Y Vân