|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt dự chi hơn 708 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

11:42 | 16/11/2023
Chia sẻ
Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào ngày 28/12/2023. Bộ Tài Chính ước thu về hơn 460 tỷ đồng từ lượng cổ tức này.

 Tập đoàn Bảo Việt. (Ảnh: Bảo Việt).

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá, tương đương hơn 708 tỷ đồng, dự tính sẽ chi trả vào cuối năm 2023. 

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 28/11/2023, ngày thực hiện chi trả là 28/12/2023.

Hiện cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bảo Việt là Bộ Tài chính với tỷ lệ sở hữu 65%, công tySumitomo Life Insurance Company sở hữu 22,09%;Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) nắm 2,98%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 14,1%.

Tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%; tổng tài sản đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm cuối năm 2022. 

 

Về công ty mẹ, tổng doanh thu 9 tháng đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III, công ty có tổng tài sản là 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Hai mảng kinh doanh chính là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể,Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận doanh thu đạt 33.170 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ vàtiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tổng doanh thu phí. Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng.

Trong mảng phi nhân thọ, sau 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.575 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

H.T