Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt đề cử vào 2 nhân sự vào HĐQT và BKS VINARE

17:47 | 25/04/2017

Chia sẻ

Tập đoàn Bảo Việt (BHV) đã nộp hồ sơ đề cử ông Nguyễn Đình An vào HĐQT và ông Vũ Ngọc Vượng vào BKS VINARE.

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia – VINARE (Mã: VNR) sắp tới đây là việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Thông báo mới nhất từ VINARE cho biết, Tập đoàn Bảo Việt (BHV) đã nộp hồ sơ đề cử ông Nguyễn Đình An vào HĐQT và ông Vũ Ngọc Vượng vào BKS VINARE. Cả hai cá nhân đều không có sở hữu cổ phiếu VINARE. Trong khi đó, BVH sở hữu 25% vốn VINARE, tỷ lệ này chỉ đứng sau sở hữu của SCIC là 40,36% (tính đến 24/6/2016).

Nguồn: BCTN 2016 VINARE

Ngoài những cá nhân đề cử trên, BVH hiện có 1 đại diện trong HĐQT VINARE là ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT VINARE đồng thời là Thành viên HĐQT BVH, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.

Trước đó vào đầu tháng 4, ông Đỗ Quang Khánh đã gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS VINARE. Lý do của việc xin từ nhiệm là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), do ông Đỗ Quang Khánh là đại diện vốn góp, không còn sở hữu cổ phần tại VINARE kể từ ngày 10/3/2017.

Theo giới thiệu của BVH, ông Nguyễn Đình An sinh năm 1981, trình độ thạc sĩ kinh tế - tài chính Đại hội Staffordshire (Anh Quốc). Quá trình công tác ghi nhận như sau:

  • 2006: Cán bộ Chứng khoán Vietcombank
  • 2006 – 2016: Cán bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  • 11/2016 – 1/2017: Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Tập đoàn Bảo Việt
  • 18/1/2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
  • 6/2/2017 – nay: Quyền Tổng Giám đốc Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Ông Nguyễn Đình An sinh năm 1984, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại họi Frederick Taylor. Quá trình công tác:

  • 2/2007 – 4/2007: Nhân Viên CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS)
  • 4/2007 – 1/2014: Nhân viên CTCP Chứng khoán TP HCM – CN Hà Nội
  • 5/2011 – 1/2016: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Tư vấn Quản trị Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
  • 1/2014 – 1/2016: Giảng viên Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
  • 2/2016 – nay: Chuyên viên Ban đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

Năm 2017, VINARE đặt kế hoạch doanh thu phí nhận 1.770 tỷ đồng, tăng gần 7% so với thực hiện trong 2016. Phí giữ lại 590 tỷ đồng, tăng trên 5%. Lãi trước thuế 278 tỷ đồng, tăng nhẹ 8 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 12%.

Tiến Vũ