Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế 831 tỉ đồng, đạt 51% kế hoạch cả năm

11:47 | 31/07/2019

Chia sẻ

Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn và thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt nhưng trong nửa đầu năm, tổng doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm tăng 13,6% so với cùng kì năm trước.
Ảnh 2

Ảnh: Tập đoàn Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét), với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 831 tỉ đồng, cùng kì năm trước con số này là 991 tỉ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Tập đoàn đạt gần 670 tỉ đồng, bằng 54,6% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận công ty mẹ đạt 528 tỉ đồng, đạt 51,1% kế hoạch năm

Trong đó, tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn đạt 15.533 tỉ đồng trong hai quí đầu năm, tăng 13,6% so với cùng kì năm trước. Tổng chi trực tiếp hoạt động này là 15.632 tỉ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt khoảng 2.725 tỉ đồng; lợi nhuận từ công ty liên kết, tổ chức đồng kiểm soát là gần 37 tỉ đồng, tăng 62% so với cùng kì năm trước.

Screen Shot 2019-07-31 at 11

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt (Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm)

Tính đến 30/6, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.937 tỉ đồng tương đương hơn 5 tỉ USD, tăng 6,9% so với cuối năm trước. 

Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.871 tỉ đồng, giảm 13,4%; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 9,4% đạt 60.603 tỉ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 6,4% đạt 43,603 tỉ đồng.

Giá trị bất động sản đầu tư là 45 tỉ đồng, đây là khoản đầu tư vào Dự án Khu biệt thự nhà vườn Quang Minh tại khu vực Đồng Đìa, Cửa Cuồng, Mả Vàng thuộc thôn Gia Tân,  huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Tại ngày lập báo cáo, các dự án này vẫn đang được nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc bán dự án.

Screen Shot 2019-07-31 at 11

Một số chỉ tiêu tài chính của BVH (Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm Tập đoàn Bảo Việt).

Tính đến cuối tháng 6, Tập đoàn có 6 công ty con, một công ty liên doanh, liên kết và ba đơn vị hạch toán phụ thuộc.

6 công ty con của Tập đoàn Bảo Việt gồm: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty TNHH Quản lí Quĩ Bảo Việt (BVF), Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVInvest), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (59,92% vốn) và Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc (60% vốn).

Ghi nhận từ phía Tập đoàn, mặc dù thị trường bảo hiểm có sự cạnh tranh gay gắt nhưng Bảo Việt duy trì được vị trí số 1 về thị phần trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong nửa đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ dự kiến đạt 11.781 tỉ đồng, tăng trưởng 17,9% so với cùng kì năm 2018. Doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 5.482 tỉ đồng, tăng trưởng 3,3% so với cùng kì năm 2018.

Quản lí Quĩ Bảo Việt (BVF) giữ vị trí Top 2 công ty Quản lí Quĩ có tổng tài sản quản lí lớn nhất thị trường, đạt 58.185 tí đồng. Tính đến hết quí II/2019, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,7 tỉ đồng tương đương với 48,4% kế hoạch kinh doanh năm 2019. 

Tính đến hết quí II/2019, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 261 tỉ đồng, hoàn thành 51,1% kế hoạch năm. 

Theo kế hoạch năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ với đối tượng là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 41,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt sẽ tăng thêm hơn 400 tỉ đồng, lên 7.423 tỉ đồng.

Diệp Bình